Profil

Osobní

Jméno: Lev Pavluch

O mně

Mgr. Lev Pavluch (nar. v Praze) inklinoval vždy k fenoménu ženské figury v přírodním nebo tajemném prostředí. Studijní zájem o barokní kulturu vyústil do jedné z hlavních linií Pavluchova fotografického rukopisu - jemného "barokního" šerosvitu. U řady snímků je patrná určitá míra secesní dekorativnosti a příznačným typem zůstává rovněž "půlaktová meditativní podobizna".