Prosinec 2008

Předvánoční zamyšlení nad fotografiemi Lva Pavlucha

25. prosince 2008 v 19:25 | Ladislav Novotný

Už téměř dvě desetiletí jsme zahlcováni záplavou rozmanitých snímků uměleckých aktů, většinou dodatečně upravovaných počítačovou technikou. Pokud někdo odolá pokušení své fotografie "vylepšovat", přistupuje většinou ke svému tématu s tvrdošíjným úmyslem přijít s neotřelým stylem, nebo alespoň nápadem, který se budoucím divákům zaryje do mysli, či ještě lépe až do podvědomí, trochu na způsob úspěšné reklamy.
V tomto neúprosném komerčním klimatu mne stále více oslovují jednoduché, neupravované a především jemné a kultivované, převážně černobílé kompozice Lva Pavlucha, který vyrostl na fascinujícím odkazu klasiků české fotografické tvorby 20. století, ať už to byl František Drtikol, jenž se však na rozdíl od Pavlucha nezříkal osvětlování objektů umělým světlem, nebo všestranný Josef Sudek, jehož čistota výrazu má dle mého názoru k Pavluchově tvorbě blíže. Poetická díla pana "lva české fotografie", jak výstižně zaznělo na jedné z vernisáží, mají něco, co drtivá většina moderní výtvarné produkce postrádá: klasickou výrazovou průzračnost, dokonalou jednotu formy a obsahu, tzn. citlivou a neskonale jemnou modelaci tvarů přírodním světlem, širokou škálu šedých tónů, promyšlený a procítěný kompoziční řád, sloučení intelektu s citem a obdivem ke kráse ženského těla i duše.
Pavluch se chápe modelu jako člověk člověka, nikoli jako rutinní tvůrce objektu. Toto duchovní pojetí tvorby aktů pociťuji také na snímcích, kde je obličej ženy uchován v přítmí, nebo dokonce i na torzech, což se zdá být na první pohled nepochopitelné. Fluidum autorovy osobnosti však nutně vstupuje do jeho fotografických obrazů, jejichž hodnota a trvalé poetické vyznívání opět potvrzují odvěkou pravdu v duchu přísloví "méně je více"; v tomto případě - "cit pro věc" je mnohem více než jakýkoli, byť sebedůraznější, ale vtíravý formální efekt, černobílé provedení či barevná uměřenost více než kýčovitá přebarvenost, jednoduchost více než složitost, klasičnost více než zdánlivá modernost, setrvání u osvědčeného více než experimentování za každou cenu.
To je poselství, jež nám tento komorní a neokázalý fotograf přináší, a které tím více vnímáme v době adventní.

V Praze dne 15. prosince 2008
PhDr. Ladislav Novotný